LU Alumni

Latvijas Universitātes absolventu portāls "LU Alumni" ir izveidots, lai nodrošinātu iespēju absolventiem uzturēt un stiprināt saikni ar Alma Mater, piedāvājot dažādos veidos iesaistīties Universitātes dzīvē, tostarp:

  • apmeklēt augstskolas lekcijas profesionālai izaugsmei,
  • apmeklēt semināruspersonības attīstīšanai un karjeras veidošanai,
  • apmeklēt studentu māksliniecisko kolektīvu un viesu koncertus,
  • kopīgi meklēt inovatīvus risinājumus procesu un tehnoloģiju attīstībai,
  • piedāvāt prakses un darba vietas jaunajiem studentiem,
  • atbalstīt LU Fonda aktivitātes,
  • u.c.

2016. gada janvārī pēc Universitātes absolventu iniciatīvas izveidots LU Absolventu klubs

LinkedinFacebookTwitterDraugiem.lvGoogle+Youtube